Quen somos?

A Asociación Galega de Xermanistas (AGX) foi fundada no ano 1996 por estudantes de Filoloxía Alemá da Universidade de Santiago de Compostela. A súa intención era a de darlle maior visibilidade ao alemán en Galicia e contribuír á súa expansión na nosa comunidade, aproveitando o auxe desta lingua a nivel europeo e mundial.

Desde os seus inicios fóronse sumando a este grupo fundador socias e socios interesados en fomentar a lingua e cultura alemás, entre os que se atopan estudantes, profesores/as de EOI, profesores/as de primaria e de ensino medio, profesores/as universitarios, profesionais da tradución, profesionais do ámbito do turismo e doutros sectores vinculados ao uso da lingua alemá. 

AGX pertence á súa vez á FAGE (Federación de Asociaciones de Germanistas y Profesores de Alemán en España) e ao IDV (Internationaler Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband ou Federación Internacional de Profesoras e Profesores de Alemán).

Xunta Directiva

Montserrat Bascoy Lamelas (Presidenta)

David A. Álvarez Martínez (Secretario)

Barbara Lübke (Vicepresidenta)

Matilde Cobas García (Tesoureira)

Blanca Sánchez Sampedro (Vogal)

Natalia Miguel Luis (Vogal)

Mª Isabel Fernández Lareo (Vogal)