Os nosos obxetivos:

  • Fomentar o coñecemento e expansión da lingua e cultura alemás en Galicia
  • Xerar demanda de aprendizaxe do alemán na sociedade galega.
  • Abrir un diálogo cas institucións públicas para que o alemán teña maior presenza no ensino.
  • Satisfacer a demanda de formación especializada no ámbito do alemán.
  • Servir de canal de comunicación entre os socios e socias, así como ca sociedade galega.