Cales son os nosos obxectivos?

  • Fomentar o coñecemento e expansión da lingua e cultura alemás en Galicia
  • Xerar demanda de aprendizaxe do alemán na sociedade galega.
  • Abrir un diálogo cas institucións públicas para que o alemán teña maior presenza no ensino.
  • Satisfacer a demanda de formación especializada no ámbito do alemán.
  • Servir de canal de comunicación entre os socios e socias, así como ca sociedade galega. 

Que facemos?

Desde os seus inicios, AGX organiza actividades encamiñadas a promocionar o alemán e a cultura alemá, tanto no eido educativo como nos espazos culturais. Co ánimo de conseguir que medre a demanda do alemán en Galicia, a asociación realiza, por unha banda, actividades de promoción da lingua dirixidas aos centros de ensino de primaria e secundaria, como a realización de horas de degustación (Schnupperstunden) ou cursos piloto. Con isto pretendemos xerar interese pola aprendizaxe do alemán, de xeito que esta lingua teña unha maior presenza nas EOI e nos centros educativos públicos. 

Ademais, a Asociación Galega de Xermanistas mantén desde a súa fundación unha comunicación continuada cas institucións de goberno, ca pretensión de que se creen máis prazas de profesorado para atender a demanda crecente da lingua alemá, tendo en conta o lugar punteiro que este idioma ocupa no mundo laboral na actualidade, e para darlles unha saída profesional aos estudantes formados nas universidades galegas. 

Por outro lado, a Asociación Galega de Xermanistas oferta cursos de formación especializada para profesorado, cubrindo así as necesidades destes e destas profesionais.  Algunhas das actividades organizadas por AGX realízanse en colaboración con outras institucións como a Universidade de Santiago de Compostela, o CAFI (Centro Autonómico de Formación en Innovación), o DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) e co Goethe-Institut. A maiores, AGX organiza tamén actividades de tipo cultural dirixidas ao público xeral interesado na lingua e cultura alemás. 

Como función esencial, a Asociación Galega de Xermanistas serve ao mesmo tempo de órgano de difusión entre as súas socias e socios, comunicando de forma asidua información relativa a actividades formativas e lúdicas en torno ao alemán, así como sobre ofertas de emprego e bolsas. A través da asociación foméntase o contacto entre profesionais e empresas privadas. Á súa vez, AGX constitúese nun foro de debate e nun espazo potenciador de novas ideas grazas ás valiosas aportacións achegadas polas súas socias e socios.